Wie

Al halverwege de jaren negentig organiseerde ik projecten die tot doel hadden mensen bij elkaar te brengen. Om de continuïteit van deze projecten te waarborgen richtte ik in oktober 2001 stichting TART op. Deze stichting organiseerde projecten met muziek uit alle delen van de wereld. Zo werkte stichting TART met vele vrijwillige en professionele medewerkers en musici mee aan het Midzomergracht festival, het Nachtcafé, Het Utrecht Uitfeest, Op Verhaal Komen, de Nieuwjaarsduik, Open Monumentendag Utrecht, World Peace Day en aan activiteiten van de Gemeente Utrecht. Door toenemende vraag naar expertise en organisatie heb ik Culture Connections Company opgericht: een bedrijf dat het mogelijk maakt voor mij projecten van verschillende opdrachtgevers aan te nemen met als doel mensen te verbinden. Culture Connections Company wil muzikanten en artiesten bij elkaar brengen, door het organiseren van culturele activiteiten. We zorgen voor bijzondere artistieke combinaties, die uitdagen en kunstenaars met hun publiek met elkaar in contact willen brengen. Dit doen wij buiten, op straat, in theaters, kerken, musea, in bedrijven of bij u thuis. Wij doen dat met passie en vanuit de stellige overtuiging dat cultuur bindt en dat de wereld een gezamenlijk podium is waar iedereen de kansen moet krijgen zijn artistieke kwaliteiten te tonen.